PROGRAMACIÓN

1984. Iª FOTOBIENAL

Dedicada por un lado á fotografía histórica galega, ata daquela completamente esquecida e sometida a un proceso de destrución constante, e por outro presenta por primeira vez unha panorámica da situación da fotografía galega daquel momento.

    Dedicated on one hand to the historic Galician photography, completely forgotten until then and undergoing a constant process of destruction, and presenting on the other hand for the first time an outlook on the situation of the Galician photography of the time.

UN SÉCULO DE FOTOGRAFÍA GALEGA

A century of Galician photography

manuelferrol_01

Luís e José Sellier, Pedro Ferrer, Francisco Zagala, Joaquín Pintos, Ksado, José Veiga Roel, José Suárez, Manuel Ferrol, Dionisio Tasende, Carlos Varcárcel e Emilio Lavandeira

CRÓNICA DUNHA CIDADE. VIGO.

Chronicle of a city

zamora-luis-zamora-1956c-vigo

Arquivo Pacheco, Arquivo Llanos, Eduardo Bello, Antonio Sánchez, José Bellver,  Bene,  Pablo López Casado e Raniero Fernández.

26 FOTÓGRAFOS GALEGOS 

delmi

Xosé Abad, Delmi Álvarez, Antón Babío, Fernando Bellas, Mundo Cal, Xosé Luís Cabo Miguel Calvo, Francisco Espinar, Xulio Gil, Manuel Janeiro, Kukas, Xurxo Lobato, Tino Martinez, Eduardo Ochoa, Xoán Piñón, Luís Plácido, Moncho Rama, Juan Rodríguez, Moncho Sabín,  Manuel Sendón, X. L. Suárez Canal, Ricard Terré, Raúl Vázquez, Vítor Vaqueiro, Manuel Vilariño e Marta Filgueira.

 

IIª FOTOBIENAL. 1986

A Fotobienal adquire unha dimensión internacional que xa non vai abandonar, mais continuando coa recuperación da fotografía histórica galega e coa dinamización da fotografía contemporánea galega.

The Fotobienal gains an international dimension that will be kept from then on. It continues to recover historic Galician photography and it becomes a point of reference for Galician contemporary photography.

WILLIAM KLEIN

Primeira monográfica de Klein realizada no estado español. Inclúe imaxes dos traballos sobre New York, Roma e Tokio.

Monographic which includes images from the works on N.Y., Rome and Tokyo, as well as fashion photographs.

klein

LAST RESORT. MARTIN PARR

parr

-Iº VIGOVISIÓNS

Iníciase o proxecto Vigovisións. Consistente en convidar a traballar en Vigo a fotógrafos de diferentes países e de distintas concepcións estéticas.

The project Vigovisións is born

Carames,-Vari.1986-(6)

Vari Caramés (Galiza)
Guy Hersant (France)
Paul den Hollander (Netherlands)
Jorge Molder (Portugal)
Jorge Rueda (Spain)
Marco Saroldi (Italy)

-FOTOGRAFÍA HISTÓRICA GALEGA

SCHMIDT DE LAS HERAS

Schmidt de las Heras: Exposición monográfica dunha amplísima colección de bromóleos dos anos corenta e cincuenta.

Monographic exhibition on bromoils of the 40s and 50s

schmidt-bromoleo-2

ARQUIVO PACHECO

Arquivo que contén un século da cidade de Vigo.

Different aspects of the city of Vigo through a century

pacheco-1923

-ESPACIOS 

Xosé Abad, Xosé Galovart, Manuel Vicente, Eduardo Ochoa, Carlos Osorio, Vítor Vaqueiro, Ricard Terré, Delmi Álvarez, Xurxo Lobato, Juan Rodríguez e Piti Mayans.

espacios

As exposicións Arquivo Pacheco e Espacios foron realizadas no edificio que fora do Banco de España, sen uso dende que pechara o banco. Deseño do espacio: Alfonso Penela

-OUTRAS EXPOSICIÓNS

FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA JAPONESA

k11889b012500

 

Heikoh Hosoe, Nobuyoshi Araki, Shoji Ueda e Kishin Shinoyama….

1988. IIIª FOTOBIENAL

-EXPOSICIÓN CENTRAL

-NOS 80

Panorama fotográfico dos 80. Escenificación, intervención e apropiación.

A photographic outlook of the 80s. Staging, intervention and appropriation

witkin

Les Krims
Joel Peter Witkin
Bernard Faucon
Brian Griffin
Calum Colvin
Javier Vallhonrat
Krystyna Ziach
Manel Esclusa
Pepe Galovart
X. Piñón e M. de la Colina
Ron O’Donell
Tillmann e Vollmer

montaxe3-1

Deseño do espazo expositivo: Alfonso Penela.
Música : Enrique X. Macias ( realizada para a exposición)

-FAUNA

Joan Fontcuberta e Pere Formiguera.

fontcuberta

-II VIGOVISIÓNS

García-Rodero,-Cristina.1988.-Vigovisións-(8)

Olivo Barbieri (Italia)
Cristina García Rodero (España)
Paul Graham (Inglaterra)
Xurxo Lobato (Galiza)
Sebastião Salgado (Brasil)
Manfred Willmann (Austria)

-FOTOGRAFÍA HISTÓRICA GALEGA

ARQUIVO LLANOS

unnamed-1

Vigo a través de tres xeneracións da familia Llanos

Vigo through three generations of the Llanos family

JOSÉ SUÁREZ

suarez-jose-193os-marin%cc%83eiros-g

Primeira exposición monográfica de Suárez con fotografías de Galiza, América, Xapón. Publícase o libro monográfico José Suárez 1902-1974

Monographic exhibition: Galiza, America, Japan.The book “José Suárez 1902-1974” is published.

-OUTRAS EXPOSICIÓNS

MARIO GIACOMELLI

giacomelli

NEW GENERATION

5_02workstations

Jhon Chater
Ana Fox
John Chater
Rob Ghierson
Paul Reas
David Townend

 

1990. IVª FOTOBIENAL

-EXPOSICIÓN CENTRAL

DOCUMENTALISMO SOCIAL CONTEMPORÁNEO

eggleston

Carole Conde e Karl Beveridge
William Christenberry
William Eggleston
Nan Goldin
Jim Goldberg
John Pfahl
Marta Rosler
Allan Sekula
Linda Troeller
Xurxo Lobato
David Bailey
John Davies
Karen Knorr
Martin Parr
Mitra Trabizian

-III VIGOVISIÓNS

Basilico,-Gabrieli.1990-(14)

Pepe Galovart (Galiza)
Les Krims (USA)
Paul Reas (Inglaterra)
Wilmar Koenig (Alemaña)
Gabriele Basílico (Italia)

-FOTOGRAFÍA HISTÓRICA GALEGA

EN GALIZA NOS 50: AS AGRUPACIÓNS FOTOGRÁFICAS 

The photography of the Photographic Associations in the 50s in Galiza.

The book “In Galiza in the 50s. Photographic Associations” was published.

garcia-ferrer-manuel-1956-62-sen-pagar-resignacion

Juan M. Castuera
Jaime Cid Palacios
Raniero Fernández
Manuel Ferrol
Manuel G. Ferrer
Francisco Losada
Luís Rueda
Schmith de las Heras
Dionisio Tasende
José Veiga Roel
Juan José Vivancos
Francisco Ximénez
Luís Zamora
Ángel Ruiz …

Publicouse o libro En Galiza nos 50. As Agrupacións Fotográficas 

 -OUTRAS EXPOSICIÓNS

HOME E SOCIEDADE

Encomenda a 3 fotógrafos galegos.

Assignment to Galician Photographers

unnamed-1

Vari Caramés, Xulio Correa, Manuel G. Vicente

COLECCIÓN FOTOGRÁFICA DO CONCELLO DE VIGO

Fotografías adquiridas como consecuencia das programacións das edicións anteriores da Fotobienal e da Sala dos Peiraos.

manuel-alvarez-bravo

Manuel Álvarez Bravo

 

1992. Vª FOTOBIENAL

-EXPOSICIÓN CENTRAL

 -AMÉRICA LATINA

iturbide-1980-muller-anxo     

      Sandra Eleta
      Claudia Gordillo
      Graciela Iturbide
      Flor Garduño
      Pablo Ortiz Monasterio
      Gerardo Suter
      Federico Fernández
      Hugo Cifuentes
      Tafos
      Raúl Corrales
      Mª Eugenia Haya(Marucha)
      Eduardo Gil
      Mario Cravo Neto
      Miguel Rio Branco
      Luis González Palma
      Panateca(Arquivo do FMLN)

Deseño do espazo Francisco Mantecón

 montaxe5

SUSAN MEISELAS

CHILE DESDE DENTRO

-IV VIGOVISIÓNS

Davies,-John.1992

John Davies (Inglaterra)
Graciela Iturbide (México)
Larry Fink (USA)
Allan Sekula (USA)
Xulio Correa (Galiza)

-FOTOGRAFÍA HISTÓRICA GALEGA

KSADO

ksado-coireiros

Traballo realizado polo estudio Ksado entre 1920 e 1960. Centrada fundamentalmente no álbum Estampas de Galicia (1936).

Monographic on the work made by Ksado between 1920 and 1960. Basically centered on the album “Estampas de Galicia”(1936)

 O CEF editou o libro monográfico Ksado dentro da colección Álbum

-Iª BOLSAS. Grants

untitled-4

Tras convocatoria  pública de proxectos, seleccionáronse os de Vari Caramés e Ramón Loureiro, e financiouse a súa producción. 

-OUTRAS EXPOSICIÓNS

-JACK DELANO (FSA)

11751_jackdelano_highres_l

1994. VIª FOTOBIENAL

-EXPOSICIÓN CENTRAL

REAL COMO UNHA FOTO

A fotografía como ficción. Posicionamentos críticos co realismo fotográfico.

Photography as Fiction. Critical positions on photographic realism.

sherman-1978-untitled-films

Aziz+Cucher
Nancy Burson
Tomy Ceballos
Anna Fox
John Hilliard
Karen Knorr
Patrick Nagatani e Andree Tracey
Joachim Schmid e Adib Fricke
Cindy Sherman
Rut Thorne-Thomsen

unnamed-2

Deseño do espazo Jesús Irisarri e Guadalupe Piñera

-V VIGOVISIÓNS

Fontcuberta,-Joa.1994-(1)

C. Conde e K. Beveridge (Canada)
Joan Fontcuberta (España)
Joel Sternfeld (USA)
John Kippin (Inglaterra)
Ron O’Donell (Inglaterra)
Koldo Chamorro (España)
Sue Packer (Inglaterra)
Susan Meiselas (USA)
Anxo Iglesias (Galiza)

-FOTOGRAFÍA HISTÓRICA GALEGA

-ARQUIVO SARABIA

sarabia_02

O CEF editou o libro monográfico Arquivo Sarabia dentro da colección Álbum

-IIª BOLSAS  Grants

bolsa-fotobienal

Xosé Abad, Mar Caldas, Jorge Lens e  Raúl Vázquez

-OUTRAS EXPOSICIÓNS

COLECCIÓN FOTOGRÁFICA DO IVAM

heartfield-7

 

1996. VIIª FOTOBIENAL

-EXPOSICIÓN CENTRAL

SEN FRONTEIRAS

Propostas que rompen co concepto bidimensional da fotografía.

Works that break with the bidimensional concept of photography.

canogar-bodypress01

Alfredo Jaar
Eva Quintas
Bárbara Claus
Pedro Meyer
Magnus Bärtâs
Ana Teresa Ortega
Woijciech Prazmowski
Daniel Canogar
Paloma Navares

-VI VIGOVISIÓNS

González-Palma,-Luis.1996

Rut Thorne-Thomsen (USA)
Manuel Vilariño (Galiza)
Pedro Meyer(México)
Karen Knorr (Inglaterra)
Joachim Schmid (Alemaña)
Luis González Palma (Guatemala)
Paloma Navares (España)

-FOTOGRAFÍA HISTÓRICA GALEGA

 RANIERO FERNÁNDEZ

raniero_06

Fotógrafo galego afeccionado  cunha intensa actividade nas décadas dos cincuenta e sesenta. O CEF editou un limbro na colección Álbum .

Galician amateur photographer with an inmense activity during the 50s and 60s

-IIIª BOLSAS. Grants

cristo
Xosé Luís Abalo
Xurxo Lobato
Rubén Rodríguez Torres

-OUTRAS EXPOSICIÓNS

AZIZ+CUCHER

 

1998. VIIIª FOTOBIENAL

-EXPOSICIÓN CENTRAL
-A VIAXE

brodsky-1997-boa-memoria-0-1o-ano-6ta-division-1967

A viaxe e a fotografía contemporánea

The journey and the contemporary photography

Michael Ackerman
Hugues de Wurstemberger
Cristina Núñez
Dagmar Sippel
Martin Parr
José Ramón Bas
Marcelo Brodsky
Juan Enrique Bedoya

-VII VIGOVISIÓNS

Prazmowski,-Wojciech.1998-

Gerardo Suter (México)
Ricard Terré (Galiza)
W. Prazmowski (Polonia)
Daniel Canogar (España)
Aziz+Cucher (USA)
Kenneth Josephson (USA)
Vincenzo Castella (Italia)

-FOTOGRAFÍA HISTÓRICA GALEGA

 VIRXILIO VIEITEZ

virxilio_11

Fotografías realizadas entre 1955 e 1965

-BOLSAS . Grants

sabana blanca

Carmen Nogueira
Maria Piñeiro
Lalo R. Villar

-OUTRAS EXPOSICIÓNS

FSA. A VIAXE COMO ESTUDIO SOCIAL

evans-1936

MANUEL FERROL. A EMIGRACIÓN A VIAXE COMO NECESIDADE

manuelferrol_03

ÁLBUM DE VAIXE. A VIAXE COMO LECER

Escolma de fotografías realizadas por persoas que non teñen relación estábel coa fotografía.

The journey as a pleasure. Selection of photographs made by people who do not have a steady relation with photography

albumviaxes

-NOVAS CREACIÓNS

Nova sección dedicada a autores noveis. Fotografías realizadas sen cámaras convencionais, fotogramas e estenopeicas.

A new section dedicated to new authors. Photographs made without a conventional camera, photograms and stenopeic images.

Desfile, Hoboken  Nueva Jersey, 1954 Robert Frank

Rut Massó, Isabel García, Marcos Vilariño, Adolfo Barcia, Antonio García, Salvador Cidrás, Suso Fandiño, Enrique Lista,Zoraida Marqués, Elena Fernández

Exposición que posteriormente itinerou co título “Sen Obxectivo”vila

2000. IXª FOTOBIENAL

-EXPOSICIÓN CENTRAL

-A OUTRA METADE

Máis dun século despois da edición de How the other half lives a fotografía segue a ser considerada  como un medio válido para abordar os problemas sociais.

More than a century after the publication of How Lives the Other Half, photography is still considered as a valid medium to approach social problems.

par67073

O silencio. Gilles Peress (Francia)
Graciela Sacco (Arxentina)
Días incertos. Eric Larrayadieu (Francia)
Inferno. James Nachtwey (USA)
S-21. (Camboia).
No Olho da Rua. Julian Germain, Patricia Azevedo, Murilo Godoy.

-VII VIGOVISIÓNS

Canogar,-Daniel.1998-(2)

Gerardo Suter (México)
Ricard Terré (Galiza)
W. Prazmowski (Polonia)
Daniel Canogar (España)
Aziz+Cucher (USA)
Kenneth Josephson (USA)
Vincenzo Castella (Italia)

-FOTOGRAFÍA HISTÓRICA GALEGA

ARQUIVO JOSÉ MARÍA MASSÓ

masso_03

Fotografías tiradas por José María Massó nos anos vinte e imaxes de profesionais sobre o traballo nas fábricas de salazón e conservas da súa familia. O CEF editou un libro na colección Álbum.

-NOVAS CREACIÓNS

Traballos de novas autoras galegas sobre o retrato e a identidade.

Six work of new authors on portrait and identity.

f-llamazares-maruxa-2000-a

Andrea Costas
Maruxa Fernández
Belén Liste
Zoraida Marqués
Roberto Ribao
Cristina Rodríguez

-OUTRAS EXPOSICIÓNS

CADERNOS DE VIAXE. ANTOINE D´AGATA

par280921

NÁUFRAGOS DA CIDADE. JEAN FRAÇOIS JOLY 

KURDISTÁN

Susan Meiselas
Ad van Denderen

TERRAS ESGAZADAS

Javier Iglesias
Javier Teniente
Xulio Villarino