O CENTRO GALEGO DA FOTOGRAFÍA DESAFIUZADO. Tempos Novos 272

IMG_9598

LER

Vigo merece un centro de fotografía

Publicado en La Voz de Galicia 26 / X / 2019

Cando en 1984 nace a Fotobienal de Vigo márcase como obxectivo reivindicar a dimensión cultural da fotografía. Para acadalo propúxose potenciar a creación fotográfica, facéndoa partícipe do debate da fotografía contemporánea universal. Así en 1986 inicia o proxecto Vigovisións, consistente en traer a Vigo, a traballar con total liberdade, fotógrafos e fotógrafas como: Sebastião Salgado, Cristina García Rodero, Paul Graham, Gabriele Basilico, John Davies, Graciela Iturbide, Larry Fink, Allan Sekula, Joan Fontcuberta, Susan Meiselas, Joel Sternfeld, González Palma, Pedro Meyer, Joachim Schmid, Aziz+Cucher, Daniel Canogar, Milagros de la Torre, Karen Knorr, Antoine D’Agata… e galegos como Vari Caramés, Lobato, Correa, Vilariño, Terré… A obra realizada pasou a ser propiedade do Concello de Vigo, máis de 600 fotografías de 51 autores que hoxe gozan dun gran recoñecemento. Unha colección non a conforma un conxunto de fotografías sen máis, é o desenvolvemento dunha idea, e neste caso é evidente que o é e que proxectou a cidade internacionalmente.

No inicio do proxecto Joan Fontcuberta comentou: “estades meténdolle un cabalo de Troia ao Concello, porque supuña que iniciaba unha colección e que a trataría como tal, mais iso non aconteceu. O tempo demostrou que tería sido máis pertinente crear unha entidade pública independente para recibir estas imaxes, de xeito que non estivesen subordinadas aos intereses do político de turno.

Ademais, cando o orzamento das fotobienais o permitía, mercábanse fotografías, como tamén se fixo na Sala dos Peiraos (1985-1991), e así entraron na colección autores tan relevantes como William Klein, Álvarez Bravo, Martin Paar, William Eggleston, Dorotea Lange, Mario Giacomelli, Joel Meyerowitz…

En 1984 non existía conciencia de que tiñamos unha historia fotográfica, por iso a Fotobienal se marcou como obxectivo recuperar, estudar e difundir a fotografía histórica. Produto disto foi a adquisición de fotografías de Caamaño, Ksado, Ferrol, Llanos e Virxilio Vieitez. E tras anos de negociacións logramos que o Concello de Vigo adquirise o Arquivo Pacheco, de enorme valor para a cidade. O Arquivo Llanos, que adquiriu a Xunta está pendente de que existan unhas instalación adecuadas para volver a Vigo.

Como consecuencia da Fotobienal, a Sala dos Peiraos e a programación na Casa das Artes (1991-1992), dirixidas polo Centro de Estudos Fotográficos (CEF), creouse unha colección de máis de 1100 fotografías, actualmente depositadas nos almacenes do MARCO sen ningún tipo de uso dende 2004.

No ano 1999, sendo o CEF consciente de que a situación da fotografía tiña mudado, a fotografía era recoñecida como un medio para a creación artística. A función dos festivais fotográficos estaba en gran medida cumprida, eran precisas novas estratexias, como a transformación da Fotobienal na Casa da Foto, cos mesmos obxectivos da Fotobienal pero cunha programación continua na que se lle daría maior pulo a Vigovisións, crearíase unha sala para exposicións temporais, una sala para fotógrafos e fotógrafas emerxentes e outra para a colección que iría rotando, potenciando así o seu estudo e a súa difusión. Iniciaríase a unha biblioteca especializada e organizaríanse obradoiros e conferencias.

Seguiríase coa recuperación da fotografía histórica, presentando cada tres meses unha pequena mostra do recuperado Arquivo Pacheco nese período, facendo a cidadanía partícipe do proxecto de recuperación. As diferentes experiencias vividas levábannos a estar seguros de que habería doazóns e depósitos doutros arquivos.

O proxecto foi recibido con entusiasmo pola concelleira de cultura, Carme Corbalán, mais aos poucos meses mudou o responsábel da concellaría e o proxecto, que estaba a punto de poñerse en marcha, paralizouse. O novo concelleiro, Carlos Príncipe, non quixo saber nada ao igual que quen o seguiu no cargo, Ignacio López Chaves.

No ano 2011 arrancan as obras do Centro Galego da Fotografía cun orzamento de 1,5 millóns de euros, declarando o tenente alcalde Santiago Domínguez que o centro albergará a colección xerada pola Fotobienal, o Arquivo Pacheco e o de Ksado, mais en ningún momento se puxeron en contacto connosco para coñecer detalles da colección. En 2013 apróbase unha partida de 379.000 euros para acondicionar o edificio.

Posteriormente, coincidindo coas eleccións municipais de 2015, presentan nunha sala que non reúne as mínimas condicións expositivas unha mostra de fotografías de Pacheco, sen comisario e con copias de pésima realización. Unha vez remata a exposición permanece pechado, e este ano o Concello vaille ceder o edificio á Deputación de Pontevedra para que instale nel as súas oficinas, co cal trúncase a posibilidade de que chegue a cumprir a función para o que foi construído.

A existencia de centros de arte contemporánea non levou consigo que carecesen de sentido os específicos de fotografía, de feito existen en moitas cidades. En Galiza hai un patrimonio de fotografía histórica moi importante, que está disperso e que precisa dunha institución para recollelo, conservalo, estudalo e difundilo. A cidade de Vigo pola súa historia, e pola colección de fotografía contemporánea e histórica que posúe, sería a localización ideal, mais se esta cidade non o é quen de facelo, agardemos que o faga outra cidade.

Manuel Sendón

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2019/11/26/span-langglvigo-merece-centro-fotografiaspan/0003_201911V26C6993.htm?fbclid=IwAR1w6ujHgih0jlGWcdIc19YHr9um8Qc98j6zrSK7vzhtZFJJCN1ajG89ZXo

VIGOVISIÓNS no espazo expositivo XANELA

a xanela.jpeg

PANEL-SUPERIOR.jpg

PANEL-MEDIO.jpgPANEL-INFERIOR.jpg

O pase de diapositivas require JavaScript.

O proxecto Vigovisións formaba parte da programación da Fotobienal de Vigo e consecuentemente coa filosofía do seu comisariado, o Centro de Estudos Fotográficos, baseábase en darlle importancia a produción de obra, fronte as estratexias habituais centradas na mera recepción de obra xa realizada.

    Vigovisións consistía e convidar a fotógrafos a traballar en Vigo con total liberdade, sen ningún tipo de esixencia descritiva. Tratábase de converter a Vigo nun lugar de traballo fotográfico, e a cidade aparecería reflectida só na medida en que o proxecto estético de cada un o demandara. En cada edición invitábase a fotógrafos de distintos países, incluíndo sempre un de Galiza, e de moi diferentes concepcións estéticas, así realizáronse dende fotografías de claro carácter documental ata instalacións.

         A primeira edición realízase no ano 1986, un momento en que a fotografía non tiña a consideración que acadaría posteriormente, o que unido ao prestixio que foi adquirindo o proxecto, permitiu, cun baixo orzamento, contar con fotógrafos e fotógrafas dos máis relevantes do panorama internacional.

          As obras realizadas pasaron a formar parte da Colección Fotográfica da Fotobienal propiedade do Concello de Vigo, e a pesar do prestixio internacional que acadou leva máis de 15 nos almacéns do museo sen sacarlle o partido que potencialmente teñen. O Centro Galego de Fotografía foi construído co obxectivo de recibir esta colección, para poder disfrutala, estudala e difundila.

Concentración reclamando a apertura do Centro da Fotorafía

1.JPG

6.jpg

O pase de diapositivas require JavaScript.

LUCES E SOMBRAS. 30 ANOS DE FOTOGRAFÍA EN VIGO

LUCES-E-SOMBRAS-baixa.jpg

903f215e-0f87-4a07-a2b9-8f1db2aa9b98.jpeg

Charla coloquio no Politécnico de Vigo o día 15 de outubro

EN DEFENSA DO CENTRO FOTOGRÁFICO

       Os e as abaixo asinantes queremos facer público o noso rexeitamento á decisión do Concello de Vigo de ceder á Deputación de Pontevedra o edificio que foi construido con fondos europeos para ser o Centro Galego da Fotografía.

         Todas sabemos, que a súa historia é a historia que acompaña a meirande gran parte dos centros e espazos culturais que se contruíron con Fondos Europeos: a deriva e o total abandono. Así, o Centro foi cambiando de denominación dende a inicial, Casa Galega da Fotografía, ata o desafortunado nome de Centro da Arte Fotográfica de Vigo, mais nunca se fixo público un proxecto que o definirá, agás que albergaría o Arquivo Pacheco e a colección fotográfica que xeraron a Fotobienal de Vigo e a Sala dos Peiraos, está última nos almacenes do MARCO sen ningún tipo de uso.

         Cinco anos despois de iniciarse a construcción do edificio, aínda sen rematar o interior, usouse parte da pranta baixa para presentar, durante a campaña das eleccións municipais de 2015, unha mostra do arquivo Pacheco, sen o máis mínimo rigor. Unha vez rematada pechouse sen realizar ningún tivo de acondicionamento do interior para acadar a anunciada finalización. A día de hoxe a fachada amosa o deterioro que o edificio esta a sufrir tras anos de abandono.

Desexamos solicitar ao Concello de Vigo, a realización dun proxecto para Centro de Fotografía e que se leve a cabo, cos seguintes obxetivos:

       1º Promover e difundir a valiosa Colección de Fotográfica que posúe o Concello de Vigo, na que están representados os fotógrafos galegos e fotógrafos dos máis relevantes do panorama fotográfico internacional.

   2º Continuar o traballo realizado nas décadas dos oitenta e noventa por situar a Vigo como referente no campo da fotografía internacional. Este feito produxo a inmersión de artistas internacionais na cultura galega que promoveron, a través de proxectos realizados in situ, o espallamento e visibilidade da nosa cultura en xeral e da cidade de Vigo en particular.

         3º Promover a investigación e visibilidade da fotografía histórica galega e dun xeito particular

do Arquivo Pacheco, que concentra un século da historia da cidade de Vigo e non merece a situación de deixadez na que se atopa.

       4º Potenciar a producción fotográfica galega, promovendo o seu estudo exposición e divulgación.

     Galiza precisa un Centro específico de fotografía como existen noutros países, e a cidade de Vigo debería ser o seu enclave dada a importancia que tivo no eido fotográfico e que deberá de recuperar.

     O Centro de Fotografía non debe de conformarse con almacenar a colección debe de ser un centro vivo que dinamice a actividade fotográfica galega e que a sitúe no mapa do mundo.

PODES ASINAR EN :  http://chng.it/HrW99c6NtG

Adeus ao proxecto da Casa Galega da Foto

Faro 23.09.19.jpg 
        Antes foi o MARCO e agora a foto.Unha vergonza.
      En 2009 anunciouse a construcción do edificio, que aloxaría os fondos da Fotobienal e o Arquivo Pacheco. En 20015, coincidindo coa campaña das eleccións municipais, presentaron no edifico unha vergonzosa exposición do Arquivo Pacheco. Nunca máis se volveu saber das intención do Alcalde Caballero, mentres o edificio ía camiño de converterse nunha ruína. Agora xa renuncían ao proxecto. Din que aloxara as oficinas da Deputación, a colección da Fotobienal o Arquivo Pacheco e unha sala de exposicións. Teremos ademais da Sala da Alcaldía a Sala da Presidencia. Teñen a mesma concepción que os monarcas absolutos de hai séculos.
    Sobre a historia da Casa da Foto pódese ver https://cefvigo.wordpress.com/casa-da-foto-vigo-ha-dun-proxecto/